Kolejne dni naszych praktyk zawodowych za nami!   Oto krótkie podsumowanie ostatnich dni naszych techników mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz techników architektury krajobrazu, przebywających w Grecji w ramach realizacji projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000056769   Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poznali organizację pracy w gospodarstwie Więcej…