MIECZYSŁAW KRETKOWSKI urodził się 01.01.1846 roku w Baruchowie na Kujawach (powiat Włocławek). Do szkoły średniej uczęszczał w Płocku w latach 1861–1864.
W czasie Powstania Styczniowego 1863 r. uciekł ze szkoły do oddziału Powstańców. Wziął udział w jednej bitwie, po czym dowódca odesłał Go do szkoły.

Mieczysław Kretkowski

Po ukończeniu gimnazjum studiował prawo w Warszawskiej Szkole Głównej (1864–1866). Za radą ojca udał się do Szkoły Rolniczej w Żabikowie pod Poznaniem, a gdy tę rząd pruski zamknął, przez następne dwa lata kształcił się w Akademii Rolniczej w Pruszkowie na Śląsku. Odbył też szereg praktyk rolnych, w tym u gen. D. Chłapowskiego  w Turwi.

Wreszcie osiadł w nabytym dlań kilkusetmorgowym majątku Pokrzywnica niedaleko Piątku (pow. Łęczyca), doprowadzając go do rozkwitu.

W sprawach społecznych zaznaczył się przede wszystkim jako długoletni sędzia gminny (z wyboru), a także jako hojny – choć cichy – ofiarodawca.
Cieszył się dużym uznaniem i zaufaniem u sąsiadów, zarówno ziemian, jak i włościan.

Mając na celu podniesienie poziomu oświaty rolniczej na Ziemi Kutnowskiej, w czerwcu 1910 r. zakupił od Jana Franciszka Czarnowskiego dwór z zabudowaniami, oraz ponad 38 morgów ziemi parcelowanego majątku Wały pod Kutnem. Przez kolejne dwa lata ze środków własnych prowadził przebudowę budynków i (od 01.01.1912 r.) otworzył w Mieczysławowie roczną męską szkołę rolniczą. Dopóki pozwalało na to zdrowie uczył weterynarii, prowadził kadry i dbał o należyty rozwój placówki, zelektryfikował budynek, z własnych zbiorów urządził szkolną bibliotekę, przez szereg też lat dopłacał do utrzymania szkoły. W latach I wojny światowej (1914–1918) pełnił funkcję Przewodniczącego szkolnej Rady Opiekuńczej, potajemnie (przed okupantami) dowoził żywność, by uczniom poprawić i urozmaicić pożywienie.

Zmarł 29 marca 1920 roku. Pochowany został na Powązkach w Warszawie. Od 2002 r. Jego imię nosi szkolna biblioteka.