Drodzy Uczniowie!

Projekt skierowany jest do uczniów naszej szkoły z kierunków kształcenia:

  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • technik architektury krajobrazu
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyć będą w dwutygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się w drugiej połowie kwietnia 2024r. w Portugalii.

Harmonogram rekrutacji:

21.12.2023r. – 03.01.2024r. do godz. 11:00 – składanie formularzy zgłoszeniowych do Koordynatora Projektu

05.01.2024r. do godz. 15:00 – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu (dostępne u Koordynatora Projektu)