Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+ rozpoczęta!!! :)

Cześć wszystkim!  Z radością informujemy, że nasza grupa uczniów z kierunków kształcenia Technik Architektury Krajobrazu oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, wczoraj rozpoczęła swoją mobilność edukacyjną w ramach programu Erasmus+! Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056769 Naszą mobilność rozpoczęliśmy od spotkania z przedstawicielami i pracownikami instytucji przyjmującej.  To Więcej…