Technik weterynarii

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań:

  1. Zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt

  2. Kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt

  3. Wykonywania zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów inseminacji zwierząt

Lubisz zwierzęta i pracę z nimi , dbasz o ich dobrobyt, masz wrodzoną potrzebę i chęć pomocy potrzebującym – ten zawód jest dla Ciebie.

Zdobywasz kwalifikacje asystenta weterynarii, możesz rozwinąć swoje umiejętności, pracować w

gospodarstwach hodowlanych, stadninach koni, przychodniach weterynaryjnych, laboratoriach analitycznych oraz firmach produkujących pasze i dodatki do pasz.