MEDIUJ W SZKOLE

W naszej szkole mamy już certyfikowanego mediatora szkolnego. Mediacja – szczególnie mediacja rówieśnicza – jest nieocenionym i efektywnym narzędziem do rozwiązywania wszelkich uczniowskich sporów. Niebawem ruszamy ze Szkolnym Klubem Mediatora #zmieniamysiedlawas