Stypendia Prezesa Rady Ministrów:

2007r. Marlena Piłacik

2008r. Bartłomiej Piłacik

2014r. – Monika Łopacińska

2015r. Monika Łopacińska

2018, 2019r. – Maja Fabjańska

2021r. – Krzysztof Kasztelan

2022r. – Amelia Fidrysiak, Dominik Turowiecki

2023r. – Szymon Jaros