Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich. Nadzoruje pielęgnacje parków, starodrzewu. Produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski, jak i również nadzoruje podległych pracowników.

W wykonywanym zawodzie:
– planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich
– urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu
– przygotowanie terenów do obsadzeni, miejsc do sadzenia drzew i krzewów, zakładania trawników i kwietników,
– wybór drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń
– pielęgnowanie parków i starodrzewu

Perspektywy zatrudnienia:
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:
– jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
– jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
– w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych