Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż projekt pod tytułem „Międzynarodowe praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie – Edycja 2022” 

o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000056769 wkracza w fazę realizacji.

Jest to projekt mobilności ponadnarodowych realizowanych przez szkołę dzięki pozyskanej w roku 2020 Akredytacji w ramach programu ERASMUS+ w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W ramach projektu szkoła wspólnie z grecką instytucją przyjmującą zorganizuje dwutygodniowe praktyki zawodowe dla uczniów naszej szkoły. W trakcie mobilności młodzież w międzynarodowych warunkach pracy, pod okiem mentorów realizować projekt w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie wiedzy oraz umiejętności uczniów w obszarze kształcenia zawodowego na wybranych profilach nauczania. Pobyt w Grecji to znakomita okazja do zdobycia pierwszych, cennych doświadczeń na rynku pracy, co w połączeniu z certyfikatami, jakie otrzymają uczestnicy projektu, znaczącą poprawi wizerunek osób rozpoczynających karierę zawodową. Oprócz kompetencji zawodowych, młodzież będzie mogła również podszkolić umiejętności zawodowe, a dzięki bogatemu programowi kulturowemu również poznać tradycję, zwyczaje oraz zabytki starożytnej Grecji.

Do udziału w projekcie młodzież zostanie zakwalifikowana w trakcie przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej, która w sposób rzetelny i sprawiedliwy wyłoni osoby, które wezmą udział w dalszych działaniach. Zakwalifikowani uczestnicy przed wyjazdem na praktyki przejdą cykl szkoleń przygotowujących ich do wyjazdu, w ramach których obecność jest obowiązkowa.

Działania projektowe współfinansowane są przez Unię Europejską, z programu ERASMUS+. Pozyskana przez szkołę dotacja w całości pokrywa koszty uczestnictwa w projekcie, co oznacza, iż dla każdego zakwalifikowanego ucznia mobilność kształcenia zawodowego oraz wydarzenia towarzyszące są całkowicie darmowe.

Udział w projekcie to doskonała szansa do rozwoju zawodowego, językowego, kulturowego i osobistego. Możliwość realizacji części cyklu kształcenia poza szkołą to okazją do przeżycia wspaniałej przygody edukacyjnej.

Wkrótce przekażemy dalsze informację o przedsięwzięciu oraz planowanej rekrutacji.

Wszystkie szczegóły realizowanych działań dostępne są u Koordynatora Projektu Pana Krzysztofa Rogali lub u Pani Katarzyny Olkiewicz.

Zapraszamy do śledzenia dalszych informacji o realizowanym projekcie.