Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych to szkoła która daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania
– sporządzania oraz wykonywania potraw i napojów
– planowania i oceny żywienia
– organizowania produkcji gastronomicznej
– planowania i realizacji usług gastronomicznych

Absolwent może podjąć pracę w:

– we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie)
– obiektach zbiorowego żywienia
– instytucjach zajmujących się obrotem żywnością
– instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności
– organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych