Absolwenci technikum rolniczego uzyskują tytuł technika rolnika, który umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych związanych z produkcją rolniczą, w urzędach gminy, miasta, instytucjach służby rolnej i handlowych.

Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolniczą, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
– prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
– prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarczych
– organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
– podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego