Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022.

 • Kurs małej księgowości dla 25 osób – październik 2021
 • Kurs obsługi pilarek spalinowych i elektrycznych dla 20 osób – listopad 2021
 • Kurs spawania techniką MIG dla 20 osób – listopad/grudzień 2021
 • Staże zawodowe uczniów dla 29 osób – czerwiec, lipiec, sierpień 2022
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych – do końca grudnia 2021
 • Konsultacje z zakresu ścieżki kariery – do końca grudnia 2021
 • Warsztat tworzenia CV: I Edycja – październik 2021

   II Edycja – listopad 2021

 • Kurs z e-podręczników – zależne od firmy CERTES
 • Język angielski dodatkowy: 100 godzin od września do grudnia 2021

100 godzin od stycznia do czerwca 2022

            Język angielski przewidziano dla 6 grup.

 • Matematyka: 100 godzin od września do grudnia 2021

100 godzin od stycznia do czerwca 2022

            Matematykę przewidziano dla 5 grup.

 • Uczestnictwo w targach branżowych ewentualnie po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim udział w wycieczkach zawodowych – do końca grudnia 2021 roku.