Wycieczka do Łodzi

W dniu 25.10.2018r. (czwartek) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Łodzi. W programie wycieczki znalazły się: seans filmowy pt. „Dywizjon 303” w Cinema City oraz park trampolin SALTOS, na którym odbyła się godzinna lekcja WF z trenerem. Uczniowie bardzo Więcej…

„Rolniczy handel detaliczny”

16 października odbyło się w ZSCKR w Mieczysławowie szkolenie przeprowadzone przez pracowników ŁODR w Bratoszewicach nt. „Rolniczy handel detaliczny”. Uczniowie mogli posłuchać zasad wprowadzania do obrotu detalicznego i podstaw prawnych takiego działania.

Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela W piątek, 12 października 2018 r., odbyła się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły podziękowała wszystkim pracownikom, nauczycielom i uczniom za pracę, zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków. Więcej…