Plebiscyt na Najlepszego Nauczyciela 2021

W ZSCKR w Mieczysławowie

Cechy dobrego nauczyciela najbardziej oczekiwane przez uczniów

1. Otwartość i umiejętność kontaktu z młodzieżą, empatia.

2. Kompetencje merytoryczne i metodyczne.

3. Poszanowanie godności ludzkiej, podmiotowość.

4. Sprawiedliwość i obiektywizm w ocenianiu uczniów.

5. Demokratyczny styl kierowania.

6. Dyscyplina, konsekwencja w postępowaniu, wspomaganie w kłopotach.

7. Tolerancja, kultura ogólna i pedagogiczna.

8. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zbiorowej.

9. Motywacja i umiejętność samokształcenia oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy (rozwój zawodowy).

10. Poczucie humoru.

A więc idealny nauczyciel:

· jest pasjonatem, ma osobowość Potrafi zarazić swoją pasją. …

· jest zaangażowany, zmotywowany do pracy. …

· jest sympatyczny, przyjazny. …

· jest cierpliwy. …

· jest kreatywny. …

· pokazuje swoim uczniom, że są ważni. …

· motywuje do nauki. …

· zna swoich uczniów, bo potrafi słuchać