• Wielkimi krokami zbliża się 110-lecie naszej Szkoły.

   Z przyjemnością informujemy, że w ramach przygotowań do Jubileuszu, powstaje publikacja dotycząca historii naszej szkoły. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem publikacji sprawuje Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej autorami są dr Marcin Szymański i mgr Rafał Bloch.

 • Bronikowski Wiktor, Szkoła Rolnicza Mieczysławów. 25 lat pracy (1912-1936) = Agricultural Scholl of Mieczysławów. 25 years of activity (1912-1936) / oprac. Wiktor Bronikowski ; Stanisław Dobrowolski (przedmowa). – Warszawa ; Puławy : Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego, 1938, – XVI, 270 s. : il. ; 25 cm. (Biblioteka Puławska. Seria prac społeczno-gospodarczych ; 65).
 • Czerwiński Henryk, Wspomnienia z Pleneru Twórców „Mistrz i uczeń” w Mieczysławowie / Henryk Czerwiński. – Kutno : nakładem autora, 2004. – 9 k. ; 30 cm.
 • Karolak Agnieszka, Podstawy prawne i działalność oraz zarządzanie placówką oświaty na przykładzie Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie / Agnieszka Karolak pod kierunkiem naukowym Zbigniewa Białobłockiego ; Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. – Kutno : nakładem własnym, 2003. – 71 k. ; 30 cm.
 • Lesiak Henryk, Szlakiem dworów regionu kutnowskiego / Henryk Lesiak. – Kutno : Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., 2007. – 508 s. ; 30 cm.
 • Mietz Andrzej, Portrety i portretowani. Z problematyki mecenatu artystycznego Kretkowskich / Andrzej Mietz ; Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej // Rocznik Muzealny. – T. 3, s. 125-145, fot.
 • Olewnik Andrzej, Edukacyjna rola izby tradycji Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie / Andrzej Olewnik. – Kutno : nakładem autora, 2002. – 39 k. ; 30 cm.
 • Olewnik Andrzej, Wschodnie losy mieszkańców Ziemi Kutnowskiej – bibliografia dokumentów opublikowanych w latach 1922-1998 / Andrzej Olewnik.–Kutno:nakładem autora,1998.–109 k. ; 30 cm.
 • Rogala Krzysztof, Poczucie własnej wartości a preferowane style radzenia sobie młodzieży w sytuacjach stresowych / Krzysztof Rogala.–Mieczysławów : nakładem autora, 1999. – 54 k.;30cm.
 • Rogala Krzysztof, Tradycje kształtowania postaw patriotycznych w nauczaniu przysposobienia obronnego / Krzysztof Rogala. – Mieczysławów : nakładem autora, 2002. – 62 k. ; 30 cm.
 • Sławiński Tomasz, Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku / Tomasz Sławiński. – Włocławek ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Lega”, 2007. – 653 s. ; 24 cm.
 • Tybura Aurela, Życie, działalność i poglądy pedagogiczne Konstantego Migdałły / Aurela Tybura pod kierunkiem Tadeusza Wieczorka ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Akademia Rolnicza. – Warszawa : nakładem własnym, 1991. – 107 k. ; 30 cm.
 • Walczak Eugeniusz, LXXV lat Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie 1912-1987 = Zarys historii Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie 1912-1987 / Eugeniusz Walczak. – Mieczysławów : Zespół Szkół Rolniczych, 1987 (Kutno : PSP ZG). – 49 s. ; 21 cm.
 • Widelski Czesław, Sybiracy Ziemi Kutnowskiej  / Czesław Widelski. –  Kutno : Społeczna Fundacja Miasta Kutna, 1998. – 224 s. : il ; 21 cm.
 • Widelski Czesław, Olewnik Andrzej, Katyńczycy Ziemi Kutnowskiej [Starobielsk, Ostaszków, Kozielsk] / Czesław Widelski i Andrzej Olewnik. –  Kutno : [Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej], 1993 (Kutno : Puchalski R.). – 59 s. : il ; 21 cm.
 • Ziębiński Mirosław, Tworzenie stron www z użyciem narzędzi html oraz języków skryptowych / Mirosław Ziębiński. – Mieczysławów : nakładem autora, 2002. – 114 k. : il. ; 30 cm.