REKRUTACJA KROK PO KROKU

ZASADY REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

prowadzi nabór do technikum  i branżowej szkoły I stopnia  dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

Szkoła oferuje:

 1. Bezpłatny zestaw podręczników dla każdego ucznia
 2. Zajęcia dodatkowe: zajęcia wyrównawcze, fakultety dla maturzystów, zajęcia sportowo- rekreacyjne, KRAVMAGA, nauka pływania, kursy pomocy przedmedycznej
 3. Liczne wycieczki krajoznawcze i zawodowe, wyjazdy do teatru
 4. Staże zagraniczne w Berlinie i Nienburgu w ramach programu Erasmus+
 5. Internat z opieką całodobową i całodziennym wyżywieniem, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym  z łazienką.

 

Technik agrobiznesu

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań:

 1. Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej
 2. Wykonywania prac związanych z przetwórstwem produktów rolnych
 3. Prowadzenia rachunkowości rolnej
 4. Pozyskiwania funduszy wsparcia dla rolnictwa

Klasa realizuje zajęcia dodatkowe: „ Logistyka produktów spożywczych”.

Poznasz zasady magazynowania produktów spożywczych, kanały dystrybucji żywności, opłacalność produkcji rolniczej z wykorzystaniem sprzedaży bezpośredniej.

Absolwent może prowadzić własne gospodarstwo rolne, prowadzić działalność usługową  dla rolnictwa, prowadzić biuro rachunkowe, podejmować pracę w centrach logistycznych, samorządach.

Zdobywasz dodatkowo: prawo jazdy kat. B, uprawnienia operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej, operatora  wózków widłowych.

Technik architektury krajobrazu

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. Opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
 2. Urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
 3. Urządzania i konserwacji obiektów małej architektury ogrodowej
 4. Obsługiwania sprzętu ogrodniczego
 5. Prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą

 

Zdobywasz dodatkowo: uprawnienia operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej, obsługi pił mechanicznych.

Klasa realizuje dodatkowo program „Florystyka”.

Poznasz materiał roślinny wykorzystywany w bukieciarstwie, materiały pomocnicze i zasady tworzenia kompozycji kwiatowych wykonywanych z okazji świąt, ślubu, uroczystości religijnych czy państwowych.

Zdobywasz kwalifikacje rolnicze, możesz prowadzić działalność gospodarczą.

Jesteś kreatywny, lubisz przyrodę, dbasz o zachowanie jej walorów – wybierz ten zawód.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. Użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 2. Obsługiwania pojazdów i środków transportu stosowanych w rolnictwie
 3. Oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych
 4. Prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych
 5. Obsługiwania urządzeń , systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach , maszynach i urządzeniach rolniczych.

Zdobywasz prawo jazdy kat. B i T, uprawnienia operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej, obsługi pił mechanicznych.

Klasa realizuje program klasy mundurowej „ Bezpieczeństwo pożarowe”. Zajęcia prowadzi kapitan Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie; dla uczniów szkoła dokonuje zakupu mundurów ( dzień mundurowy w piątki). Uczniowie tej klasy zdobywają tytuł zawodowy technik mechanizacji rolnictwa i dodatkowo umiejętności pływania, Kravmagi, udzielania pomocy przedmedycznej (z certyfikatami).

Nauka w tej klasie to nie tylko dobry zawód dający uprawnienia rolnicze, możliwość prowadzenia własnego gospodarstwa, prowadzenia działalności usługowej dla rolnictwa, pracy w firmach świadczących usługi dla rolnictwa.

Dodatkowe umiejętności uczniów klasy mundurowej to atuty przy aplikowaniu do pracy w straży pożarnej czy policji.

 

Technik rolnik

Absolwent szkoły jest przygotowany do:

 1. Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej
 2. Prowadzenia i obsługi maszyn i pojazdów rolniczych
 3. Prowadzenia rachunkowości rolniczej
 4. Organizowania i nadzorowania produkcji rolniczej
 5. Pozyskiwania funduszy wsparcia dla rolnictwa

 

Absolwent może prowadzić własne gospodarstwo rolne, prowadzić działalność usługową  dla rolnictwa.
 Zdobywasz dodatkowo: prawo jazdy kat. T, uprawnienia operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej, obsługi pił mechanicznych.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań:

 1. Oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania
 2. Sporządzania i ekspedycji potraw i napojów
 3. Planowania żywienia
 4. Organizowania i planowania usług gastronomicznych

Lubisz przygodę ze sztuką kulinarną , dbasz o dobre odżywianie, jesteś przedsiębiorczy – ten zawód jest dla Ciebie.

Zdobywasz kwalifikacje rolnicze, możesz rozwinąć działalność agroturystyczną, pracować w zakładach gastronomicznych.

Klasa realizuje dodatkowe zajęcia z kuchni wegetariańskiej i wegańskiej.

Szkoła branżowa I stopnia

Rolnik

 1. Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej
 2. Prowadzenia i obsługi maszyn i pojazdów rolniczych
 3. Organizowania i nadzorowania produkcji rolniczej
 4. Pozyskiwania funduszy wsparcia dla rolnictwa

 

Mechanik – operator urządzeń i pojazdów rolniczych

1.Użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

2.Obsługiwania pojazdów i środków transportu stosowanych w rolnictwie

3.Oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych

4.Prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych

 

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla dorosłych, umożliwiające zdobycie kwalifikacji rolniczych, zajęcia w soboty i niedziele.

Mocne strony szkoły to:

 • niska liczebność klas
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych
 • pracownie szkolne  wyposażone w nowy sprzęt
 • profesjonalna kadra pedagogiczna

 

Informację o dniach otwartych podamy, gdy zostaną otwarte placówki oświatowe.

Po uzgodnieniu telefonicznym możliwe są indywidualne spotkania kandydatów i rodziców z dyrektorem szkoły w godz.8-12.

ZAPRASZAMY