Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram egzaminów poprawkowych Lp. Data Godzina Przedmiot i klasa do której uczęszcza uczeń 1 31 lipca 2018  12.00 Kl. III TMR- naprawa maszyn rolniczych 2 21 sierpnia 2018 12.00 Kl. III  TMR zaj. prak. eksploatacja pojazdów rolniczych 4 28. sierpnia Więcej…

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Mieczysławów, 05.07.2018r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja  Rataja w Mieczysławowie Znak sprawy:ZSCKR/121/2018 z dnia 13.06.2018r. Więcej…