Królak Dominik dyrektor ZSCKR w Mieczysławowie
Karolak Krzysztof kierownik praktycznej nauki zawodu
Rogala Krzysztof kierownik internatu
Antczak Anna nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel- biblotekarz
Babecki Paweł nauczyciel historii
Czekalska Krystiana nauczyciel przedmiotów zawodowych
Dregier Klaudia nauczyciel-wychowawca w internacie
Grabowska- Woźniak  Katarzyna pedagog                                                     
Jabłoński Paweł nauczyciel przedmiotów zawodowych, instruktor nauki jazdy samochodem
Karolak Iwona nauczyciel przedmiotów zawodowych
Kozłowski Sławomir nauczyciel przedmiotów zawodowych
Krawczyk Anna nauczyciel- wychowawca w internacie
Krawczyk Danuta nauczyciel biologii,nauczyciel przedmiotów zawodowych
Matecki Robert nauczyciel wychowania fizycznego
Matuszewska Anna nauczyciel-wychowawca w internacie
Miller Iwona nauczyciel fizyki, geografii
Olczak Monika nauczyciel- bibliotekarz, nauczyciel  podstaw przedsiebiorczości
Olkiewicz Katarzyna nauczyciel języka angielskiego,nauczyciel  informatyki
Pakulski Jan nauczyciel przedmiotów zawodowych
Pęgowski Zdzisław nauczyciel-bezpieczeństwo pożarowe ludności
Ryczkowska Agnieszka nauczyciel matematyki
Stasiak Grzegorz instruktor nauki jazdy
Suchorzewska Agnieszka nauczyciel chemii,nauczyciel przedmiotów zawodowych
Wasilewska Jadwiga katechetka
Ziębińska Monika nauczyciel przedmiotów zawodowych
Ziębiński Mirosław nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zomerfeld Anna nauczyciel języka polskiego, nauczyciel plastyki, nauczyciel- bibliotekarz
Żurawicz Andrzej katecheta