Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Stopień awansu zawodowego, uprawnienia egzaminatora Przedmioty
1 Danuta Krawczyk nauczyciel, dyrektor szkoły

dyplomowany, egzaminator biologii, w zawodzie technik architektury krajobrazu, florysta

przedmioty zawodowe, biologia
2 Krzysztof Karolak nauczyciel, kierownik kształcenia praktycznego mianowany przedmioty zawodowe
3 Anna Antczak nauczyciel mianowany język rosyjski, język niemiecki
4 Monika Ziębińska nauczyciel dyplomowany przedmioty zawodowe gastronomiczne
5 Krystiana Czekalska nauczyciel mianowany przedmioty zawodowe
6 Klaudia Dregier wychowawca w internacie mianowany  
7 Jadwiga Dymna nauczyciel

mianowany, egzaminator w zawodzie technik rolnik, technik agrobiznesu

przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości
8 Katarzyna Grabowska-Woźniak pedagog szkolny mianowany  
9 Paweł Jabłoński nauczyciel kontraktowy przedmioty zawodowe rolnicze
10 Maria Januszczak nauczyciel

dyplomowany, egzaminator w zawodzie technik architektury krajobrazu

przedmioty zawodowe
11 Iwona Miller nauczyciel

dyplomowany

fizyka, geografia
12 Dominik Królak nauczyciel

mianowany

historia, WOS
13 Robert Matecki nauczyciel kontraktowy wychowanie fizyczne
14 Anna Matuszewska wychowawca w internacie mianowany  
15 Katarzyna Olkiewicz nauczyciel kontraktowy język angielski
16 Zdzisław Pęgowski nauczyciel specjalista bezpieczeństwo pożarowe i ochrona ludności
17 Krzysztof Rogala nauczyciel, kierownik internatu dyplomowany BHP, edukacja dla bezpieczeństwa
18 Grzegorz Stasiak nauczyciel stażysta nauka jazdy
19 Lidia Śliwicka nauczyciel kontraktowy przedmioty zawodowe
20 Mirosław Ziębiński nauczyciel

dyplomowany, egzaminator w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik mechanik

przedmioty zawodowe, przepisy ruchu drogowego, fizyka, informatyka
21 Anna Zomerfeld nauczyciel mianowany język polski, wiedza o kulturze, biblioteka
22 Andrzej Żurawicz nauczyciel mianowany religia
23  Anna Marszewska      nauczyciel                             mianowany                                                                   matematyka