Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej (uprawnienia na kombajn zbożowy i sieczkarnie samojezdną)
– obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
– oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych
– organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
– prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych (prawo jazdy kategorii B i T)
– prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego

Absolwenci szkoły mają szerokie możliwości zatrudnienia w serwisach naprawczych maszyn rolniczych największych producentów sprzętu rolniczego. Tytuł technika umożliwia samodzielne prowadzenie własnego przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego i korzystanie w myśl przepisów Unii Europejskiej z dopłat bezpośrednich, oraz funduszy unijnych. Kończąc ten kierunek mamy również możliwość pracy w działach handlowych firm sprzedających sprzęt rolniczy, w firmach technicznej obsługi rolnictwa, itp.