Dyrektorzy Szkoły Rolniczej

i Zespołu Szkół Rolniczych w Mieczysławowie

Stanisław Dobrowolski 1912 1915
inż. Jan Rapacki 1915 1917
Mieczysław Kraszewski 1917 1921
inż. Konstanty Migdałło 1921 08.1950
Teofil Jankowski 09.1950 08.1952
Bernard Satory (p.o.) 12.1951 08.1952
Jan Śniegocki 09.1952 08.1956
inż. Antoni Świętek 09.1956 09.1962
mgr inż. Stanisław Tęczyński 10.1962 01.1964
mgr inż. Mieczysław Żakowski 02.1964 08.1964
mgr inż. Zdzisław Piekarek 09.1964 08.1968
mgr inż. Jerzy Chodkowski 09.1968 03.1969
inż. Eugeniusz Szczepanik 04.1969 08.1975
mgr inż. Jan Olewnik 09.1975 08.1977
mgr inż. Andrzej Szymański 09.1977 12.1988
mgr Maciej Krauze 01.1988 08.1992
dr Piotr Michalik 09.1992 09.1992
mgr Józef Pawłowski (p.o.) 10.1992 08.1993
inż. Bogumił Karauda 09.1993 12.1998
  02.1999 08.1999
mgr inż. Maria Januszczak (p.o.) 12.1998 02.1999
mgr Alicja Stocka 09.1999 08.2003
mgr Andrzej Pogorzelski 09.2003    

Wicedyrektorzy Szkoły

  Wacław Goebel 1949 1950
  Józef Mierzwiński 1950 1951

inż.

Antoni Świętek

1953

1956

mgr inż.

Jan Olewnik

09.1977

08.1984

mgr inż. Maria Ekstowicz 09.1984 08.1991
mgr inż. Maria Januszczak 09.1991   08.1998
mgr inż. Andrzej Jagodziński (p.o.) 09.1995 08.1996
inż. Eugeniusz Szczepanik 09.1978 08.1986
mgr inż. Bożena Chilewska 09.1986 06.1997
mgr Alicja Stocka 06.1997 08.1999
mgr Grażyna Kalbarczyk 09.1999 08.2003
mgr Jolanta Rosół 09.2003 08.2005

Kierownicy kształcenia praktycznego/praktycznej nauki zawodu

mgr inż. Janina Krauze 09.1986 08.1989
mgr inż. Teresa Jakubowska 09.1999

Wicedyrektorzy/kierownicy administracyjno–gospodarczy

  Andrzej Fajkowski 09.1985 09.1987
  Jacek Trojanowski 10.1987  
  Krystyna Szymaniak  

mgr Jan Otto     08.2003
  Bożena Czajka 09.2003 08.2005
  Andrzej Gwardian 09.2005  

 

 

inż. Stanisław Dobrowolski

Pierwszy kierownik i organizator szkoły oraz wychowawca (01.1912–11.1915), następnie we władzach centralnych organizowanego szkolnictwa polskiego w Warszawie.

 

 

inż. rolnik Jan Rapacki

Nauczyciel rolnictwa od roku 1912, w latach 1915–1917 kierownik Szkoły.

 

 

inż. Mieczysław Kraszewski

Nauczyciel rolnictwa, w latach 1917–1921 kierownik naszej Szkoły, w roku 1917 organizator Związku Młodzieży Wiejskiej w Wałach, działacz Kółek Rolniczych, założyciel mleczarni, współorganizator Stowarzyszenia Rolniczo–Handlowego „Wspólna Praca” w Kutnie (1918r.). W roku 1921, po odejściu z Mieczysławowa, został kierownikiem Szkoły Rolniczej w Sobieszynie.

 

 

inż. Konstanty Migdałło

28.09.1892–27.11.1971

Absolwent Akademii Ziemiańskiej w Wiedniu (1919r.). Po powrocie do kraju nauczyciel w Szkole Rolniczej w Sobieszynie. W roku 1920 r. żołnierz–ochotnik w wojnie z bolszewikami.

W latach 1921–1950 (z przerwą wojenną) kierownik naszej Szkoły. W czasie II wojny światowej (1942–1945) administrator majątku w Łękach. W styczniu 1945 r. powraca do Mieczysławowa i organizuje szkołę, której też zostaje dyrektorem. W latach 1950–1956 był nauczycielem w Liceum Rolniczym w Dąbrowie Zduńskiej, następnie wykładał w Korespondencyjnych Kursach Rolniczych. Po 47 latach pracy, 01.01.1967 r., przechodzi na emeryturę.

Wybitny pedagog, społecznik, działacz Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych w Kutnie (przed II wojna światową) i Samopomocy Chłopskiej (po wojnie), współorganizator wielu wystaw rolniczych.

Pochowany na Kutnowskim Cmentarzu Parafialnym, w rodzinnym grobowcu.

 

 

inż. Teofil Jankowski

06.10.1904 – 18.10.1968

Absolwent Agronomii Społecznej na SGGW w Warszawie (1933). Po ukończeniu studiów podjął pracę w Szkole Rolniczej w Blichu k/Łowicza. We wrześniu 1939 r. zmobilizowany w randze porucznika WP, brał udział w Bitwie nad Bzurą i obronie Warszawy. Po kapitulacji w niewoli niemieckiej – Oflag Osterode (Hartz) oraz Oflag IID Grossborn (Borne na Pomorzu). Po wojnie powrócił do szkoły w Blichu.

W 1949 r. przeszedł do pracy w Mieczysławowie. W latach 1950–1952 był dyrektorem naszej Szkoły. W związku z chorobą i długotrwałym pobytem w szpitalu, w 12.1951 r. obowiązki dyrektora przekazał inż. Bernardowi Satoremu.

We wrześniu 1952 r. powrócił do szkoły w Blichu. Organizator wielu szkolnych wycieczek, obozów wędrownych i spływów kajakowych (m.in. Wisłą z Krakowa do Gdańska), Prezes PTTK w Łowiczu. Na emeryturę odszedł w 1964 r.

Spoczywa na Cmentarzu Kolegiackim w Łowiczu.

 

 

inż. Jan Śniegocki

24.05.1907 – 04.01.1982

Absolwent Wydziału Produkcji Ogrodniczej Państwowej Szkoły Ogrodnictwa w Poznaniu (1934). W czasie studiów odbył wiele praktyk zawodowych w gospodarstwach rolnych w kraju, uzyskując bardzo dobre wyniki.

Po wojnie doskonalił swoje umiejętności zawodowe i pedagogiczne na kursach podyplomowych w zakresie sadownictwa, szkółkarstwa i roślin ozdobnych.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1935. W okresie od 15.05.1935 do 15.09.1936 był kierownikiem Działu Ogrodniczego i Instruktorem Sadowniczym w Zarządzie Okręgowym Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych w Gostyninie, a od 15.IX.1936 do 15.08.1938 r. Instruktorem Ogrodniczym w Zarządzie Okręgowym TOiKR w Płocku i Rypinie.

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął 15.08.1938, pracując na rocznych kursach ogrodniczych w Państwowym Koedukacyjnym Gimnazjum Ogrodniczym w Płocku (do zlikwidowania szkoły przez okupanta niemieckiego, 18.10.1939 r.). W czasie okupacji, od 01.01.1941 do 31.10.1941 r. był Kierownikiem Biura Delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Głownie, a od 01.11.1941 Kierownikiem Rolniczej Szkoły Zawodowej w Głownie. Do końca wojny wykładał też na tajnych kompletach.

Od 25.06.1945 do 02.10.1947 r. pracował w Średniej Szkole Rolniczej w Śleszynku pow. Kutno, której był kierownikiem. 02.10.1947 przeniesiony został do Rawy Mazowieckiej na stanowisko Inspektora Oświaty Rolniczej. W latach 1950 – 1951 uczył w Państwowej Szkole Specjalistów Praktyków w Strzałkowie, a od 01.02.1951 do 31.07.1952 r. pełnił obowiązki Dyrektora Liceum Handlu Rolnego w Kościerzynie pow. Sieradz. Od 01.08.1952 r. był nauczycielem i zastępcą dyrektora d/s. administracyjnych w Technikum Rolniczym w Blichu pow. Łowicz.

Pracę w naszej Szkole rozpoczął 16.11.1952. Do końca miesiąca pełnił obowiązki, a od 01.12.1952 r. został mianowany Dyrektorem Szkoły. Funkcję pełnił do 31.08.1958 r.

Od 01.09.1958 do 31.08.1960 był kierownik Dwuletniej Szkoły Ogrodniczej w Płocku, a następnie do przejścia na emeryturę (31.VIII.1966) uczył w Państwowym Technikum Ogrodniczym w Aleksandrowie Kujawskim.

Po przeniesieniu się do Gostynina uczył w tamtejszej Szkole Przysposobienia Rolniczego, wiele wysiłku poświęcał również pracy społecznej.

Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Gostyninie.

 

 

mgr inż. Stanisław Tęczyński

Absolwent Seminarium Nauczycielskiego. Od roku 1954 był nauczycielem matematyki w Szkole Rolniczej w Dąbrowie Zduńskiej. Po ukończeniu studiów wyższych uczył przedmiotów zawodowych. W roku 1957 został kierownikiem Dwuzimowej Szkoły Rolniczej w Dąbrowie Zduńskiej. W tym czasie dał się poznać jako bardzo aktywny działacz Powiatowego Związku Kółek Rolniczych oraz Spółdzielni Zdrowia w Zdunach.

W roku 1962 powołany został na stanowisko dyrektora naszej Szkoły. Od 02.1964 r. przeszedł do pracy w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Rolniczego w Łodzi, gdzie pracował do przejścia na emeryturę.

 

 

mgr inż. Mieczysław Żakowski

30.10.1913 – 08.10.1980

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Przed wojną (po ukończeniu Szkoły Ogrodniczej w Koźminie, w poznańskiem), odbył praktykę zawodową, a następnie (do 1939 r.) pracował w gospodarstwach rolniczych we Francji. W czasie II wojny światowej był pracownikiem w majątku w Strzegocinie. Po wojnie pracował m.in. w Hodowli Buraka Cukrowego w Kutnie. W latach 1962–1964 był dyrektorem Technikum Ekonomicznego w Sierpcu.

W lutym 1962 r. objął stanowisko dyrektora naszej Szkoły, a następnie (od nowego roku szkolnego) był nauczycielem przedmiotów zawodowych. Na emeryturę odszedł w roku 1973.

Spoczywa na cmentarzu w Łąkoszynie.

 

 

mgr inż. Zdzisław Piekarek

1924–08.12.2005

W latach II wojny światowej żołnierz 9 pułku piechoty Armii Krajowej, uczestnik walk pod Skierniewicami i Rawą Mazowiecką.

Absolwent Wydziału Rolniczo–Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego w 1949 r. Organizator i pierwszy dyrektor Technikum Hodowlanego w Kościelcu pow. Koło (1955–1964).

Dyrektor naszej Szkoły w latach 1964–1968.

Po powrocie w strony rodzinne pracownik administracji państwowej, samorządów i spółdzielczości CSR.

Pochowany na cmentarzu parafialnym w Jeżowie koło Rawy Mazowieckiej.

 

 

mgr inż. Jerzy Chodkowski

ur. 15.02.1937 r. w Baranowiczach woj. nowogrodzkie

Absolwent Wydziału Rolniczego (1959) oraz Wydziału Zootechniki (1961) Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął w Państwowym Technikum Rolniczym w Złotym Potoku k/Częstochowy, w roku 1961, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. W roku 1963 przeszedł do pracy w Ministerstwie Rolnictwa.

Pracę w naszej Szkole rozpoczął w roku 1967. Uczył hodowli zwierząt. We wrześniu 1968 r. powołany został na stanowisko dyrektora Szkoły.

W marcu 1969 r. powrócił do Krakowa.

 

inż. Eugeniusz Szczepanik

ur. 03.02.1931

Absolwent Liceum Pedagogicznego w Łowiczu (1950) oraz Wydziału Rolnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1959).

Pracę rozpoczął w roku 1950, w Szkole Podstawowej w Bielawach. W latach 1953–1955 pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, a następnie do 1960 r. był kierownikiem filii Państwowego Ośrodka Maszyn w Nieborowie. W latach 1960–1964 był kierownikiem oraz uczył przedmiotów zawodowych w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Grzybowie. W latach 1964–1969 pełnił funkcję kierownika Ośrodka Szkolenia Rolniczego w Wojszycach.

W latach 1969 – 1975 (w czasie budowy nowych obiektów szkolnych) był dyrektorem naszej Szkoły, a następnie (od 1978 do odejścia na emeryturę w 1986 r.) wicedyrektorem ds. pedagogicznych. Nieprzerwanie też uczył uprawy roślin (w latach 1986–1991 w niepełnym wymiarze godzin).

 

mgr inż. Jan Olewnik

01.01.1925-04.12.1993

W latach 1943-1945 żołnierz Batalionów Chłopskich podokręg „Wkra”. Absolwent SGGW w Warszawie: Wydziału Rolnego (specjalizacja: Zootechnika, 1953 r.), Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (specjalizacja: Pedagogika Rolnicza, 1966 r.), Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (studia podyplomowe doradztwa rolniczego, 1972 r.), Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, Studium Podyplomowego Andragogiki i Nowoczesnej Technologii Kształcenia, 1981 r.

Wieloletni nauczyciel Państwowego Technikum Rolniczego w Dobryszycach pow. Radomsko. Od r. 1956 nauczyciel mianowany, od 1972 r. Profesor Szkoły Średniej.

W latach 1975-1977 dyrektor Szkoły w Mieczysławowie, a następnie (do odejścia na emeryturę w 1984 r.) zastępca dyrektora ds. praktycznej nauki zawodu i szkół filialnych.

W szkole pracował (w niepełnym wymiarze godzin) do 1990 r.

Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Głogowcu koło Kutna.

 

mgr inż. Andrzej Szymański

ur. 01.04.1940 r.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej (1964 r.) oraz Studium Podyplomowego Organizacji, Zarządzania Oświatą dla Wojewódzkiej Kadry Oświatowej w Kaliszu (1982 r.).

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął w 1965 r., w Technikum Mechanicznym i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kutnie. W latach 1971–1977 dyrektor Technikum Mechanicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piątku.

W latach 1977–1987 dyrektor naszej Szkoły, organizator Zespołu Szkół Rolniczych i jego pierwszy dyrektor (nauczyciel mianowany, a od 01.10.1978 r. Profesor Szkoły Średniej).

W latach 1988–1990 pracował na stanowisku dyrektora w Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Kutnie, prowadził też zajęcia lekcyjne w Szkołach Podstawowych Nr 7 i 9 w Kutnie.

Od 01.09.1990 wychowawca w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie. Po 01.06.1991 r. na nauczycielskiej powypadkowej rencie inwalidzkiej.

 

mgr Maciej Krauze

ur. 04.11.1946 r.

Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1971 r.). Wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w naszej Szkole; w latach 1988–1992 jej dyrektor.

Działacz Ligi Obrony Kraju i Ludowych Zespołów Sportowych, inicjator i organizator Gminnych Biegów Zwycięstwa Łęki – Kaszewy.

Od 2000 r. nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie.

 

dr Piotr Michalik

Funkcję dyrektora naszej Szkoły pełnił we wrześniu 1992 r. Był pierwszym dyrektorem Szkoły wyłonionym w drodze konkursu. W roku szkolnym 1992/93 uczył w szkole mechanizacji rolnictwa.

 

mgr Józef Pawłowski

ur. 27.08.1949 r.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1977). Od 1978 r. nauczyciel wychowania fizycznego w naszej Szkole; w latach 1992–1993 pełnił obowiązki dyrektora ZSR.

Działacz Ligi Obrony Kraju i Ludowych Zespołów Sportowych, Sekretarz Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałach.

Od 1998 r. Radny Gminy Krzyżanów.

 

inż. Bogumił Karauda

Absolwent Wydziału Zootechniki na Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończył również 3–letni kurs pedagogiczny i kurs zarządzania oświatą.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1961. Do 1993 r. pracował na kierowniczych stanowiskach w oświacie, na terenie b. woj. chełmskiego.

W roku 1993, po wygranym konkursie, został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły. Funkcję sprawował do przejścia na emeryturę, w 08.1999 r.

Powrócił do Krasnegostawu.

 

mgr inż. Maria Januszczak

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie (1980r.), Międzyuczelnianych Studiów Podyplomowych Politechniki Krakowskiej i Akademii Rolniczej w Krakowie w zakresie kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni (2002r.) oraz Wydziału Ekonomiczno–Rolniczego Akademii Rolniczej w Krakowie w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej AgroUnia (2003 r.). Pracę w naszej szkole rozpoczęła w roku 1983. W latach 1991–1998 była wicedyrektorem ds. praktycznej nauki zawodu i szkół filialnych. W okresie od 12.1998 do 02.1999 r. pełniła obowiązki dyrektora szkoły. Jest nauczycielem dyplomowanym (2002 r.), egzaminatorem OKE, uczy przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu, ogrodnictwa i podstaw przedsiębiorczości.

 

mgr Alicja Stocka

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie filologii rosyjskiej (1975), Studiów Podyplomowych w zakresie filologii rosyjskiej w Kijowskim Instytucie Pedagogicznym (1989), Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (1997), Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (2001).

Pracę w zawodzie rozpoczęła 01.09.1975 r., w Liceum Ogólnokształcącym w Żychlinie.

Od 03.1978 do 02.2005 r. uczyła języka rosyjskiego w naszej Szkole. W latach 1997–1999 pełniła funkcję wicedyrektora ds. pedagogicznych.

W latach 1999–2003 była dyrektorem Szkoły. W 2005 r. przeszła na emeryturę.