Greckie praktyki zawodowe :)

Cześć! Witamy z Grecji!   Nasze praktyki zawodowe w ramach projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000056769 właśnie zakończyły swój pierwszy tydzień! Oto co porabialiśmy w ostatnim czasie.  Technicy Architektury Krajobrazu mieli pełne ręce pracy z oceną stanu roślin , pielęgnacją drzew i krzewów ozdobnych oraz Więcej…