Za nami uroczystość z okazji ukończenia szkoły przez uczniów klasy V Technikum – pełna wzruszeń, wspomnień i podziękowań . 👏🙂

Na wstępie, zgodnie ze szkolnym ceremoniałem , odbyło się przekazanie sztandaru szkoły młodszym uczniom oraz uroczyste ślubowanie tegorocznych absolwentów. Po oficjalnych wystąpieniach pana dyrektora – Dominika Królaka, wychowawcy – p. Iwony Miller i przewodniczącej Rady Rodziców – p. Agnieszki Ratajczyk nasi maturzyści mogli wreszcie odebrać upragnione świadectwa ukończenia szkoły, nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia oraz bardzo dobre wyniki w nauce.

W części artystycznej uczniowie klas: IV i I TMA pod kierunkiem p. Pawła Jabłońskiego przygotowali dla maturzystów wiele wzruszających niespodzianek – wiersze, piosenki, życzenia, słodkie upominki oraz niezapomnianą podróż w czasie – prezentację multimedialną i specjalne wywiady przeprowadzane w ostatnich tygodniach nauki, w których dzisiejsi absolwenci opowiadali o latach spędzonych w szkole…

Gratulujemy! Życzymy zdanej matury i wszystkiego, co w życiu najlepsze!