Kadeci z klasy 3 Technikum Zawodowe – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poznali budowę i obsługę drabiny mechanicznej SD37.