W naszej szkole pielęgnujemy pamięć o bohaterach, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Z inicjatywy Pani dyrektor Danuty Krawczyk, Pana Dominika Królaka – historyka oraz Pana Zdzisława Pęgowskiego – kpt. PSP w Kutnie – opiekujemy sie grobem rodziny Chełchowskich, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Łękach Kościelnych. Członkowie rodziny Chełchowskich brali udział w Powstaniu Warszawskim. W ramach zajęć praktycznych uczniowie oczyścili łańcuchy okalające grób, następnie poddali je impregnacji. Dziewczynki uczące się zawodu technika architektury krajobrazu obsadziły grobowiec bratkami. Pod czujnym okiem pracowników szkoły powstaje wieniec, który udekoruje grób z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych. Staramy się regularnie dbać, by grób Państwa Chełchowskich utrzymany był w czystości. Takie lekcje historii są naszym świadectwem pamięci o przodkach oraz namacalnym znakiem tożsamości narodowej. Gloria victis!