Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie
99-314 Krzyżanów woj. łódzkie  tel. 24 254 20 85 , www. mieczyslawow.edu.pl E-MAIL zsckrmieczyslawow@wp.pl

Ogłasza nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04

Prosimy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ i dostarczyć do sekretariatu szkoły

Karta zgłoszeniowa