📣📣📣
Uwaga słuchacze KKZ-semestr III !
Obecność na zajęciach 10 września 2022r. obowiązkowa, w celu wypełnienia deklaracji egzaminacyjnych!