Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu Pana Ministra Norberta Kaczmarczyka skierowanego do uczniów i absolwentów: 

 

Drodzy Uczniowie i Absolwenci!

Pragnę zaprosić Was do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym

pn.: „Świat się kręci wokół wsi”. Moją intencją – jako Organizatora Konkursu – jest

pokazanie i ugruntowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu

rolnika. Partnerami w organizacji konkursu są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Wy – młodzi ludzie mieszkający na obszarach wiejskich – jesteście dzisiaj głównymi

bohaterami swoich małych ojczyzn. Wybory, których dokonujecie kształtują przyszłość

nie tylko Waszą i Waszego otoczenia, ale także całego społeczeństwa. Rolnik to zawód

zasługujący na wyjątkowy szacunek społeczeństwa. Nasze życie i bezpieczeństwo zależą

w dużej mierze od efektów ciężkiej pracy rolników. Zrozumieliśmy to szczególnie w dobie

pandemii i w czasie toczącej się obecnie wojny w Ukrainie. Ograniczenia wynikające

z tych wydarzeń, jak na przykład przerwane łańcuchy dostaw, zwiększają jeszcze bardziej

zależność społeczeństwa od wytwórców produktów rolnych, w tym wytwórców lokalnych.

Poprzez przekaz filmowy chcemy zaprezentować sylwetki młodych ludzi, którzy odważnie

podejmują działania i dokonują świadomych wyborów życiowych związanych

z działalnością rolniczą. Pragniemy również pokazać polską wieś jako miejsce, które

inspiruje młodych ludzi do podejmowania nowych wyzwań oraz jako miejsce, w którym

młody człowiek może prowadzić satysfakcjonujące życie i spełniać się zawodowo.

Pokażmy razem, że warto związać swoją przyszłość z obszarami wiejskimi! Przedstawmy

rolnika jako wszechstronnego człowieka, który może zbudować swój potencjał dzięki pracy

i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych!

Dlatego serdecznie zapraszam Was – młodzież mieszkającą na wsi – do wzięcia udziału

w konkursie i przedstawienia filmowej opowieści o Waszym życiu na wsi i pasjach, które

realizujecie. Niech stanie się ona inspiracją dla innych w poszukiwaniu swojego miejsca

na Ziemi. Pokażcie z własnej perspektywy swoją wieś i okolicę jako miejsce, w którym

warto żyć i pracować.1 W przypadku pytań proszę o kontakt na adres skrzynki e-mail:

konkurs.filmowy@minrol.gov.pl.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Norbert Kaczmarczyk

sekretarz stanu

/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych

dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych