20 uczniów naszej szkoły zdobyło dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Z tej okazji p. dyrektor Danuta Krawczyk wręczyła zaświadczenia ukończenia kursu i zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym naszym uczniom. Zaświadczenia kwalifikacyjne zostały potwierdzone i wydane przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO po zdanym egzaminie państwowym. Młodzież mogła nabyć te nowe i potrzebne na rynku pracy umiejętności w ramach projektu „Nowe kompetencje dla nowoczesnej edukacji rolniczej „, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.