Pracownia agrotroniki

Nasza szkoła zakupiła wyposażenie do pracowni agrotroniki dla uczniów uczących się w zawodzie techniki mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dzięki temu uczniowie będą mogli poznać jeszcze lepiej tajniki automatyki i elektroniki w maszynach rolniczych. Nie wychodząc z murów szkoły na laptopach Więcej…

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

20 uczniów naszej szkoły zdobyło dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Z tej okazji p. dyrektor Danuta Krawczyk wręczyła zaświadczenia ukończenia kursu i zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym naszym uczniom. Zaświadczenia kwalifikacyjne zostały potwierdzone i wydane przez URZĄD DOZORU Więcej…