Światowy Dzień Gleby 2022🌐🗺️

🌐 Światowy Dzień Gleby 2022 Jak oznaczyć pH gleby? Jak wyznaczyć zawartość węglanów metodą Schaiblera? Jak odróżnić czarnoziem od mady rzecznej ? Jakie znaczenie ma wapnowanie pół uprawnych oraz zapobieganie degradacji gleb?   Na te i wiele innych pytań, nasi Więcej…

„Szlachetna paczka” i Mieciusie w akcji 🎁🎄🥰

„W każdym z nas tkwi moc czynienia dobra” ❤️🎁🎅 Samorząd Uczniowski i Spółdzielnia Uczniowska z „Sercem” aktywnie przygotowują Szlachetnę Paczkę dla Pani Grażyny i jej Rodziny 🎁❤️ Dziękujemy za szczodrość i bezinteresowną pomoc wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji Szlachetnej Więcej…