Dnia 23-24.04.2021 roku (piątek- sobota)

 Dni Otwarte szkoły w godz. 9-14.

W programie:

– informacje na temat oferty edukacyjnej szkoły,

– zapoznanie z bazą dydaktyczną szkoły i internatu

– spotkanie z nauczycielami