Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec- lipiec 2021
 w ZSCKR w Mieczysławowie

Lp. Data Godzina Kwalifikacja Forma egzaminu Klasa
1 07.06.2021  poniedziałek 9.00 ROL.10 Praktyczny dokumentacja KKZ
2 07.06.2021  poniedziałek 9.00 OGR.03 Praktyczny dokumentacja II TAK
3 08.06.2021 wtorek 8.00 OGR.03 Pisemny elektroniczny II TAK
4 08.06.2021 wtorek 10.00 ROL.10 Pisemny elektroniczny KKZ
5 08.06.2021 wtorek 12.00 ROL.10 Pisemny elektroniczny KKZ
6 08.06.2021 wtorek 14.00 ROL.10 Pisemny elektroniczny KKZ
7 21.06.2021
poniedziałek
9.00 RL.21 Praktyczny dokumentacja III TAK
8 21.06.2021
poniedziałek
13.00 MG.42

M.46

Praktyczny dokumentacja IV TMRiA

absolwent

9 21.06.2021
poniedziałek
13.00 RL.22 Praktyczny dokumentacja IV TAK
10 22.06.2021 10.00 RL.03 Pisemny dokumentacja KKZ
11 22.06.2021 10.00 RL.21 Pisemny dokumentacja III TAK
12 22.06.2021 12.00 RL.22 Pisemny dokumentacja IV TAK
13 22.06.2021 12.00 MG.03 Pisemny dokumentacja III TMRiA

IV TMRiA

14 22.06.2021 14.00 MG.42 Pisemny dokumentacja IV TMRiA
15 02.07 2021

piątek

16.00 MG.03 Praktyczny wykonanie II TMRiA
16 03.07.2021 sobota 8.00 MG.03 Praktyczny wykonanie II TMRiA
17 03.07.2021 sobota 12.00 MG.03 Praktyczny wykonanie II TMRiA
18 03.07.2021 sobota 16.00 MG.03 Praktyczny wykonanie II TMRiA