Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 8 września 2020 roku o godz. 14.00