8 lipca 1920 roku gen. Kazimierz Sosnkowski wydał rozkaz o utworzeniu Armii Ochotniczej, na której czele stanął generał Józef Haller. Generał, wzorem hetmanów, zaapelował do społeczeństwa: „Kto ma u siebie broń, kto ma konia i siodło, niechaj stanie
z tem, co ma. Niech szlachetne współubieganie się o pierwszeństwo będzie miarą spełnionego obowiązku, miarą gorącej miłości ojczyzny”. Odzew społeczny na apel generała Hallera był niezwykle silny. Do 30 września 1920 w szeregi armii wstąpiło 105.714 ochotników. Wśród nich uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

W wojnie z bolszewikami zginęło kilkunastu uczniów. Nazwiska dziesięciu poległych uczniów, które były znane w 1924 roku widnieją na upamiętniającej ich tablicy.  W  100 rocznicę powołania Armii Ochotniczej – Instytut Pamięci Narodowej, w ramach obchodów tego wydarzenia, planuje upamiętnienie wszystkich żołnierzy oraz uczestników tej armii. Uroczystość  odsłonięcia tablicy poświęconej żołnierzom planowana jest 22 lipca 2020 roku. Jesteśmy dumni, że IPN wybrał naszą szkołę jako miejsce uhonorowania wszystkich żołnierzy Ochotniczej Armii.