W dniach 23.04 – 04.05.2018 roku 18–sto osobowa grupa uczniów klasy II Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie odbywała staż w niemieckim ośrodku
szkoleniowym DEULA Nienburg. Staż odbywał się w ramach programu POWER na zasadach Erasmus+
projekt nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036198POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036198.
Podczas stażu młodzież miała możliwość zapoznania się z nowymi rozwiązaniami technicznymi w
maszynach oraz sprzęcie rolniczym produkowanym przez firmę Claas. W czasie zajęć uczniowie
wykorzystywali nowoczesny sprzęt i maszyny będące na wyposażeniu ośrodka, uczyli się go
obsługiwać ,a także konserwować. Zwracano szczególną uwagę na zagadnienia ekologiczne oraz
przestrzeganie przepisów bhp.

W wolnym czasie uczniowie zawierali nowe znajomości z młodzieżą z innych krajów, np. Hiszpanii czy
Niemiec, która podobnie jak oni odbywała staż w ośrodku DEULA Nienburg. Kontakty te pozwoliły
chociaż w części poznać kulturę innych narodowości oraz ćwiczyć umiejętności językowe.
Nie mniej ważnym aspektem pobytu w niemieckim ośrodku była nauka samodzielności oraz
pozytywna próba odnalezienia się w innym kraju. Młodzież nauczyła się zasad współpracy oraz
odpowiedzialności.

Pobyt w DEULA Nienburg to nie tylko ćwiczenia. Podczas dni wolnych od zajęć uczniowie mieli
szansę poznać dorobek historyczny niektórych niemieckich miast, np. Bremen, Hanower czy
Bremerhaven.