27 kwietnia, uroczystą akademią, pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor, która podsumowała osiągnięcia uczniów klas czwartych, pogratulowała im sukcesów, oraz podziękowała za zaangażowanie w życie szkoły, udział w zawodach sportowych, oraz działalność charytatywną. 

Następnie abiturienci złożyli ślubowanie, oraz przekazali Sztandar Szkoły swoim młodszym kolegom i koleżankom.

Później nadeszła najbardziej oczekiwana chwila – wręczenie podziękowań dla Rodziców, oraz nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów. Szczególne podziękowania otrzymała Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Katarzyna Nykiel, za swoje zaangażowanie oraz pracę na rzecz społeczności szkolnej. Podobne podziękowania wręczono również p. Bożenie Błachowicz, oraz p. Danucie Kamińskiej.

Nagrody książkowe otrzymali następujący uczniowie:

  • Daria Duczyńska – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,
  • Paula Griese – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz zaangażowanie w życie internatu,
  • Grażyna Trzcińska – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zaangażowanie w życie szkoły, klasy i internatu, udział w zawodach sportowych oraz za działalność charytatywną,
  • Kamiński Krzysztof – za dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,
  • Patrycja Jatczak – za wzorowe zachowanie oraz zaangażowanie w życie szkoły i klasy,
  • Natalia Kowalska – za zaangażowanie w akcje promujące szkołę oraz za działalność charytatywną,
  • Marta Szałkiewicz – za wzorową frekwencję,
  • Sylwia Smolczewska – za bardzo dobre zachowanie oraz zaangażowanie w życie szkoły,
  • Rafał Bąkowski – za udział w zawodach sportowych i reprezentowanie szkoły,
  • Łukasz Szcześniak – za działania promujące szkołę. Uczniowie klas IV odebrali świadectwa ukończenia technikum z rąk p. Dyrektor oraz Wychowawczyni.

Następnie Przewodnicząca Rady Rodziców wygłosiła uroczystą mowę. W imieniu uczniów klas IV wystąpiła Daria Duczyńska, oraz Grażyna Trzcińska. Po zakończeniu części oficjalnej z przyjemnością obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy trzeciej pod bacznym okiem swojej wychowawczyni – p. Iwony Miller. Maturzystom życzymy połamania długopisów!