Dzień Dziecka w Bedlnie 😃☀️🎉

💚 Promujemy szkołę na różne sposoby! 🚜 Dzisiaj uczestniczyliśmy w Pikniku z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bedlnie. 🐝 Szkolna maskotka częstowała słodyczami oraz zachęcała do zabawy i wspólnych zdjęć. 🍭🍬 Dzisiejszy dzień Więcej…