Informujemy, że wyniki rekrutacji uzupełniającej dla praktyk zawodowych z projektu Erasmus + dostępne są w gablocie szkolnej.