Kwalifikacja Termin egzaminu /data, godzina, czas trwania/
R.21, RL.21 11.01.2021r. godz. 09:00 –   120 min.
MG.42, M.46 11.01.2021r. godz.13:00 – 180 min.
R. 22, RL. 22 11.01.2021r. godz.13:00  –  120 min.
R.03 12.01.2021r. godz. 10:00 – 60 min.
MG.03, RL.22 12.01.2021r. godz. 12:00 – 60 min.
MG.42, M.43 12.01.2021r. godz.14:00  – 60 min.