Obchody Dnia Edukacji Narodowej w ZSCKR w Mieczysławowie.

                      „Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata płynie wraz z nami przez szkolne lata.”

14 października 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pani dyrektor Danuta Krawczyk złożyła życzenia nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i technik architektury krajobrazu. Dyrektor szkoły Pani Danuta Krawczyk wręczyła również nagrodę za „najlepszy debiut” dla ucznia klasy pierwszej – Krzysztofa Kasztelana.

Kolejnym wydarzeniem podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej było uroczyste pasowanie kadetów z klas mundurowych, którymi dowodzi kapitan Zdzisław Pęgowski. Klasy drugie otrzymały pierwszy stopień kadeta, a klasa trzecia drugi stopień kadeta. Ceremoniał pasowania kadetów polega na przypięciu kolejnej „belki” na mundurze.

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Z rąk Pani Dyrektor Danuty Krawczyk – Pan Sławomir Kozłowski otrzymał akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, Pan Dominik Królak otrzymał akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Pani Krystiana Czekalska, która jest opiekunem Samorządu Szkolnego, wraz z Panią Dyrektor, wręczyły nagrodę dla najlepszej klasy w szkole w roku szkolnym 2019/2020.
W tym roku nagrodę otrzymała klasa II TMRiA/TŻiUG, której wychowawcą jest Pani Anna Zomerfeld. W imieniu klasy nagrodę odebrał przewodniczący – Krystian Dzięgielewski.

Zgodnie z tradycją szkoły przygotowanie obchodów święta oświaty przypadło klasie maturalnej, która wraz z Panią Katarzyną Olkiewicz zadbała o oprawę uroczystości. Czwartoklasiści oraz dziewczynki z klasy drugiej wyśpiewali i wyrecytowali przepiękne życzenia dla nauczycieli oraz pracowników oświaty.

Nauczycielom i pracownikom szkół składamy najserdeczniejszy życzenia. Niech praca z dziećmi i młodzieżą niesie ze sobą nieustanną satysfakcję oraz niech będzie pełna pasji
i zaangażowania! AZ