Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020 r. o godz. 9.00.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych GIS, MZ i PSSE.

Obowiązuje strój galowy!