Technik agrobiznesu

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań:

  1. Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej
  2. Wykonywania prac związanych z przetwórstwem produktów rolnych
  3. Prowadzenia rachunkowości rolnej
  4. Pozyskiwania funduszy wsparcia dla rolnictwa

Klasa realizuje zajęcia dodatkowe: „ Logistyka produktów spożywczych”.

Poznasz zasady magazynowania produktów spożywczych, kanały dystrybucji żywności, opłacalność produkcji rolniczej z wykorzystaniem sprzedaży bezpośredniej.

Absolwent może prowadzić własne gospodarstwo rolne, prowadzić działalność usługową  dla rolnictwa, prowadzić biuro rachunkowe, podejmować pracę w centrach logistycznych, samorządach.

Zdobywasz dodatkowo: prawo jazdy kat. B, uprawnienia operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej, operator wózków widłowych.