Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w ramach operacji własnej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 

organizuje II edycję konkursu pn. „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym” dla młodzieży szkół rolniczych.
Zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia szkoły do konkursu

Pismo przewodnie konkursu